برچسب: سنسور GMR

سنسورهای GMR

سنسور GMR لیو پرتو صنعت

بکارگیری تکنولوژی GMR را می توان جزو نخستین گام های عملی نانوتکنولوژی در صتعت امروزی دانست.…