آموزش

IO-Link چیست؟

(IO-Link(IEC61131-9 یک پروتکل ارتباطی سریال استاندارد متن باز می باشد که بستر ارتباط دوطرفه را مابین سنسورها و ابزارهایی که از IO-Link پشتیبانی می کنند و به یک Master متصل هستند را فراهم می کند.…

سنسورهای GMR

سنسور GMR لیو پرتو صنعت

بکارگیری تکنولوژی GMR را می توان جزو نخستین گام های عملی نانوتکنولوژی در صتعت امروزی دانست.…