لیو پرتو صنعت ، طراح و تولید کننده سنسورهای صنعتی

سوالات متداول

اتوماسیون صنعتی چیست؟

اتوماسیون صنعتی به بهره گیری از رایانه ها بجای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی گفته میشود.

ابزاردقیق چیست؟

ابزاردقیق در بسیاری از صنایع تعاریف متفاوتی دارد اما برداشت ما از ابزاردقیق در صنعت نفت، پتروشیمی، صنایع غذایی، شیمیایی، سرامیک و آجر و صنایع پرکاربرد در کشورمان به این شرح می باشد ، علم و یا تخصصی که از زیر مجموعه های علم کنترل و برق بوده و به بررسی و اندازه گیری پارامترهایی همچون دما ، فشار ، فلو ، سطح سیالات ، مقادیر PH و غلظت گازها می پردازند.کاربرد ابزاردقیق بسیار و بسیار در پروسه های مختلف به چشم می خورد.شناخت سنسورها، ترانسمیترها، دستگاههای اندازه گیری و کنترل کننده ها  و انتخاب مناسب ترین تجهیزات در پروسه از وظایف مهندسین ابزاردقیق می باشد.شناخت تمام روشهای اندازه گیری دما ، اندازه گیری فشار ، اندازه گیری فلو ، اندازه گیری سطح سیالات شاید کار بسیار بیهوده ای باشد، زمانی شناخت و بررسی این موارد مهم می شود که هر کدام از روشها برای شرایط مختلف کاربرد دارد.

منظور از سنسورهای صنعتی چیست؟

سنسورها در حالت کلی وظیفه اندازه گیری و سنجش پارامترهای فیزیکی را بر عهده دارند که بر اساس محل مورد استفاده به دسته های صنعتی و غیر صنعتی تقسیم بندی می شوند. همانگونه که از نام سنسورهای صنعتی نیز بر می آید، این دسته از سنسورها برای سنجش پارامترهای فیزیکی موجود در صنایع مختلف مانند فشار، سطح مخازن، دبی، موقعیت اجسام و غیره کاربرد دارند. سنسورهای صنعتی خود به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که بسته به نوع محل مورد استفاده و شرایط محیطی و فیزیکی آنها را همدیگر متمایز می نماید.

سنسور؟ ترانسمیتر؟ و یا ترانسدیوسر؟

استفاده صحیح از واژه ها می تواند همواره کلید حل معما باشد. متاسفانه در صنعت داخلی، به دلیل نفوذ افراد ناآشنا با قواعد ابتدایی هر صنعت، واژگان، نادرست و در بسیاری مواقع به جای یکدیگر استفاده می شوند. واژ های سنسور، ترانسمیتر و ترانسدیوسر نیز با وجود تعریف های شفاف علمی همواره در مکان درستی به کار گرفته می شوند. در حالت کلی، واژه سنسور، به مجموعه ای از تجهیزات به هم متصل که در نهایت یک پارامتر فیزیکی را به پارامتر الکتریکی یا الکترونیکی قابل تفسیر تبدیل میکند، اطلاق میشود. ترانسدیوسرها نیز وظیفه تبدیل پارامتر فیزیکی به یک سیگنال الکترونیکی با دامنه بسیار کم را بر عهده دارند  و در نهایت، ترانسمیترها تجهیزاتی هستند که وظیفه تبدیل این سیگنال بسیار ضعیف را به خروجی های آنالوگ یا دیجیتال عمومی که امکان ارسال در فواصل زیاد را دارا باشند، بر عهده خواهند داشت.