لیو پرتو صنعت ، طراح و تولید کننده سنسورهای صنعتی

آموزش شرکت لیو پرتو صنعت

ادامه مطلب
IO-Link چیست؟

IO-Link چیست؟

(IO-Link(IEC61131-9 یک پروتکل ارتباطی سریال استاندارد متن باز می باشد که بستر ارتباط دوطرفه را مابین سنسورها و ابزارهایی که از IO-Link پشتیبانی می کنند و به یک Master متصل هستند را فراهم می کند.