لیو پرتو صنعت ، طراح و تولید کننده سنسورهای صنعتی

سنسورهای اندازه گیری سطح

سنسورهای سطح ادمیتانسی RF
سنسورهای سطح مگنتواستریکتیو
سنسور سطح نوری مایعات
سنسورهای سطح دیاپازونی
سنسور سطح روتاری ( پدالی)
سنسور سطح روتاری ( پدالی )
سنسور سطح راداری لیو
سنسور سطح راداری
سنسور سطح آلتراسونیک لیو
سنسور سطح آلتراسونیک
سنسورهای سطح شناور لیو
سنسورهای سطح شناور یا فلوتری