لیو پرتو صنعت ، طراح و تولید کننده سنسورهای صنعتی

سنسور مگنتواستریکتیو لیو
سنسور جابجایی خطی مگنتواستریکتیو جک های هیدرولیک
سنسور مگنتواستریکتیو لیو
سنسور جابجایی خطی مگنتواستریکتیو مناسب محیط های سخت و خشن